Edderkoppfangeren

Utstyr: Tauverk til knytting over løftekroken (edderkoppnettet). Knyt i en øyekrok eller spikre fast i

overkant av trekubben med løftekroken slik at det blir ca 2,5 m i hver ende. Jo lavere kroppshøyde på elevene, jo kortere avstand til midtkroken. Det er enklest å unngå at elevene holder lenger og lenger inn på tauet om det er laget håndtak i tauendene. En edderkopp kan bestå av 3–4 tau som knyttes over løftekroken (se bildet). Metallbuen på kubbene kan lages av for eksempel metallbånd som spikres fast med stifter, eller kraftige øyekroker som bores ned i toppen av kubben. Pass på at kubbene er rett avskåret nederst, slik at de ikke velter så lett.

 

Beskrivelse: Flatt område, skogbunn/gressmatte/grus. Alternativt kan øvelsen gjøres over et bord el. (se miniatyrøvelsen beskrevet nedenfor under tips til gjennomføringen).

 

Gjennomføring: Still opp gruppen ved startlinjen (for eksempel en planke – se bildet). Del ut edderkoppen. Forklar at de må begynne helt tilbake på start om en av kubbene faller av eller velter ved plassering rett over mållinjen. Alle elevene skal holde helt ytterst i tauenden (håndtaket). Øvelsen anses som fullført når alle kubbene er fl yttet over den gitte distansen, og plassert stående rett over mållinjen. Ta tiden. Stilkarakter og problemløsningspoeng kan også gis slik at det blir en samlet vurdering av gjennomføringen.

http://www.treveven.no/data/Attachments/63/eSamardderkoppenII.pdf