Blomsterstafett

Utstyr: Plastikkbøtter (antall er avhengig av hvor mange lag som deltar) Kongler. Et flagg eller annet merke som identifiserer hvilken løype laget skal gå i.

Beskrivelse: Denne leken kan gjennomføres både på snø, barmark, i skogen og på åpen plass. Tråkk opp løypa. Sett ovenfra skal løypa ha form som en blomst, hvor antall kronblad er lik antall lag som deltar. Ytterste punkt på kronbladene skal merkes med et flagg og ha et lager med kongler. Dette punktet er standplass. 2 til 3meter utenfor flagget settes en bøtte som fungerer som blink.

Gjennomføring. Ved hver bøtte bør det stå en dommer som avgjør hvor mange kongler som kommer opp i bøtta og antall strafferunder som skal gjennomføres. Lagene stiller opp i stilken på blomsten og går inn mot sentrum av løypa. Derfra skal hvert lag finne det kronbladet som er definert som deres løype. Når de kommer til standplass skal de forsøke å kaste 2 kongler opp i bøtta. Bommer utøveren må han/hun gå like mange strafferunder som antall bom. En strafferunde er en runde rundt kronbladet. Når løperen har gjennomført strafferunder eller har klart å kaste begge konglene opp i bøtte løper han/hun inn mot sentrum og ut i stilken for å veksle. Første lag som er ferdig har vunnet.

Kilde: uteskoleveven.no 

Kilde: uteskoleveven.no