Årsmøtet til 4H Oppland holdes lørdag 14. mars i Berghallen ved Norsk Vegmuseum på Hunderfossen. Vedlagt finner du årsmøtepapirene