Årsplan 2024

Der det mangler dato, jobber vi med å få det på plass. Årsplanen vil bli oppdatert så fort det er klart 

Årsplan 2024

Måned

Dato

Aktivitet

Sted/arrangør

Januar

27.

Plakettfest

Honne, Biri

 

12.-14.

Styrevervskurs

Ringebu

 

 

 

 

Februar

 

Digital klubbkveld

Teams

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars

16.

Fylkesårsmøtet

Vegmuseet, Hunderfossen

 

 

 

 

April

12.-14.

Insporama

Nasjonal kurshelg for klubbrådgivere og fylkesstyrer

April

19.-21-

Storkurs

Lena-Valle VGS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai

4.

4H-dagen og Under åpen himmel

Kle deg i 4H klær,

Arrangeres rundt om i fylket

 

 

 

 

Juni

 

Skog og Vann

Elverum

 

27.-30.

Fylkesleir

 

 

Fra 26.

USA utveksling

Vi trenger vertsfamilier

 

 

 

 

Juli

6.-13.

Landsleir, Voss

4H Hordaland

 

 

 

 

August

 

 

 

 

 

 

 

September

 

Regionmøter

 

 

 

Friluftslivets Uke

 

 

 

Gøy på landet

4H-gårdene

 

midten

Senior- og alumnhelg

 

 

 

 

 

Oktober

 

Høstfester

 

 

 

 

 

November

 

FIXIT

Hjerleid, Dovre

 

Innen 15.

Årsmøte i klubbene

 

 

 

 

 

Desember

1.

Rapporteringsfrist i

Medlemsregisteret