Lørdag 11. mars avviklet 4H Oppland sitt fylkesårsmøtet. Samtidig som vi feiret 80 aktive år som en organisasjon for barn og unge. Gjennom disse 80 årene har aktivitetene variert veldig mye, noe Kristian Haave, fra Innsats 4H fortalte under årsmøtet 

 

Kristian og Guri

  Fylkesstyreleder, Guri Årnes takket Kristian for        at han fortalte fra sitt lange 4H-liv og minner 

 

 

 

 

 

 

Nytt fylkesstyre ble valgt:

Guri Årnes, Skautrollet 4H og Lillehammer ble gjenvalgt som leder

Med seg i styret har hun

Synnøve Bratvold Rotnes, Jevnaker 4H og Etnedal, ikke på valg i år

Eline Wassrud, Lia 4H, Sør-Fron, ikke på valg i år

Ingebjørg Ulset, Tingelstad 4H, Brandbu, ikke på valg i år 

Espen Strømsnes, Skautrollet 4H, gjenvalg 

Halvor K. Grønhaug, Ildjarnstad 4H, Hedalen, ny som styremedlem for to år

Nye varamedlemmer ble

Pål-Arne Oulie, Lunner 4H og Gran

Knut Erik Rognli, Furustrand 4H i Øystre Slidre

 

Under årsmøtet ble årsmelding og regnskap for 2022 godkjent. Revidert budsjett for 2023 og budsjett 2024 ble vedtatt. Det samme med årsplan for 2023 og 2024. 

Det ble utarbeidet en ny handlingsplan som gjelder fram til 2025. Rulleringsplan for fylkesleir og styrevervskurs ble også vedtatt. 

Under generaldebatten var det stort engasjement. Mye av innleggene handlet om hvordan vi kan synliggjøre 4H-aktivitet, kurs og leire på ulike sosiale medier og i aviser. Ønske om nye 4H-klær, brosyre tilpasset aktiviteten i 4H Oppland og som forteller hva 4H er.