Jubler for fortsatt støtte

 

Regjeringen foreslår å videreføre landbruk-og matdepartementets organisasjonstøtte i sitt forslag til statsbudsjett 2021. Nærmere 12000 4h-ere fordelt på over 500 4H-klubber over hele landet, kan nå glede seg over at 4H får beholde støtten.     

     

 

Nye retningslinjer fra 4H Norge

7. september kom 4H Norge med nye retningslinjer om hvordan vi forholder oss til korona. Det er blant annet åpnet for lokale arrangement med inntil 100 deltakere. For 101-200 deltakere må klubbene søke til 4H Norge. 4H forholder seg til og følger til enhver tid de nasjonale retningslinjene som helsemyndighetene legger. Les de nye retningslinjene her

 

 

Klubbrådgiversamling

Vi fortsetter med felles klubbrådgiversamlingene. Alle vil få en link til Teamsmøte etterhvert. Vi ønsker at det stiller noen fra hver klubb. Om ikke klubbrådgiver A kan stille, så avtal med noen andre i klubben. Invitasjon kommer på e-post.

 

 

Høstfest i klubbene

Mange klubber er i gang med å planlegge årets høstfest. Noen har fått avviklet sin høstfest. Det har jo vært et spesielt år, og vi forstår at det kan være vanskelig å vurdere prosjekter i 2020 nettopp på grunn av dette. 4H har derfor laget en liten veileder som kanskje kan være til hjelp med dette arbeidet. Ta en titt på den her. Høstfestmerkene bestilles via nettbutikken til 4H. Dersom noen av medlemmene skal ha plakett i år, trenger vi beskjed snarest. Send mail til hilde.ovesen@4h.no med navn på medlemmet og hvilken adresse plaketten skal sendes til. Ta kontakt om det er noe dere lurer på i forbindelse med prosjekter og høstfest.

 

Frifondmidler

Klubber som mottok Frifond-midler desember 2019, har frist til å bruke opp midlene frem til 1 desember 2020. Beløpet som ble utbetalt, finnes på min side under årsmelding. Mer om frifond her: https://4h.no/ressurssider/frifond/

Har dere spørsmål om dette så ta kontakt  med : Marianne.hansen@4h.no

 

Høstmedlemskap

Alle som melder seg inn i 4H resten av dette året får neste års kontingent på kjøpet. Det er veldig viktig at de betaler årets kontingent før årsskifte, men de slipper altså å betale for 2021.

 

Koronavennlige leker

Flere synes det kan være ei utfordring å finne på gode og korona-trygge aktiviteter i klubbene. Her kommer noen forslag til leker som fungerer med avstand: «Hi, ha ho», Boksen går, sheriff, spikking, strandrydding, refleksløype og natursti. Naturmoteplass.no har mange fine forslag til aktiviteter. Sjekk ut siden her.

 

 

Digital møteplass-Barentsregionen

 

Den digitale møteplassen på facebook har nå vært en plattform hvor klubbene i Russland og klubber i Nord-Norge kan utveksle erfaringer og gi et innblikk i hverandres aktiviteter og opplegg. Prosjektet avsluttes i utgangspunktet 1.oktober, men både de russiske klubbene og norske klubber ønsker å fortsette utvekslingen på facebook-sida. Vi håper at så mange klubber som mulig fra Troms også vil være med i gruppa og dele av sin 4H-hverdag. Sjekk ut sida her .

 

 Smittevernplakater

4H har egne smittevernplakater som skal sendes med invitasjoner, henges opp på arrangement osv.

-smittevernplakat bokmål, farger

-smittevernplakat bokmål, sort/hvit

-smittevernplakat nynorsk, farger

-smittevernplakat nynorsk, sort/hvit

 

Årsmøter

Årsmøtene i klubbene avholdes før 1.desember. Dette på grunn av ny dato for innlevering av årsmelding, årsrapport og innrapportering av frifondmidler.

 

 

Prosjekt Mere friluftsliv i 4H

Det var 3 klubber (Reinrosa, Gaupa og Framsyn)som hadde levert søknader om støtte, etter at de hadde arrangert diverse aktiviteter. De vil i løpet av kort tid få litt penger inn på klubbkontoen?

 

Gambia

Vi oppfordrer alle klubbene til å gi midler fra høstfest/klubbkasse til Gambia 4H som mangler generelt smittevern, spesielt munnbind.

 

Inkludering

 4H er for alle, og vi er i gang med et større inkluderingsarbeid i fylket. Hvordan får vi alle barn og unge vi møter på skolen til å også bli med på 4H sine aktiviteter? Er klubblokalet tilpasset de med fysiske nedsatte funksjonshemminger? Har klubben informert familier med minoritetsbakgrunn om at 4H sine aktiviteter passer for alle? Vi lever i et mangfoldig samfunn, og mangfoldet bør også vises i 4H. Sammen er vi mange. Fint om dere har inkludering i bakhodet når dere planlegger neste vervestrategi i klubben.

 

Klubbservice

Nylig fikk alle 4H-klubber tilsendt klubbservice fra 4H Norge. Vi oppfordrer dere alle til å lese dette  infoskrivet! Det inneholder mye nyttig og viktig informasjon om blant annet verving, viktige datoer, digitale prosjekter, årsmøte m.m.

 

Bilder fra klubbene

Vi oppfordrer klubbene til å sende inn bilder fra aktiviteter som de har hatt gjennom året. Gjerne høstfestbilder og bilde av plakettmottakere. Skriv hvem som er på bildet og hvem som er fotograf og send til: marte.brekke@4h.no

 

 

Styrevervkurs 15-17 januar

Nå er fylkesstyret i full gang med å planlegge neste års styrevervkurs. Vi håper på å få til et knakende godt og trivelig opplegg i 2021 også. Følg med på hjemmesidene til 4H og meld deg på arrangementet!

 

Viktige datoer

6-8 november- Instruktørkurs, fysisk eller

digitalt

1.desember- frist for rapportering av bruk av frifondmidler. Ny frist, viktig!

1.desember- frist for årsmelding og årsrapport i medlemsregisteret. Ny frist, viktig!

 3.desember-frivillighetens dag

 Sommeren 2021: Nordisk 4H leir