Er du vaksenleiar, alumn eller ressursperson i 4H?

Bli med på 4H Hordaland si Inspirasjonssamling 9.-11. februar, og få motivasjon, inspirasjon og meir energi til å jobbe med 4H-ungdommane. I tillegg håpar me at de får mange gode samtalar, tips og råd frå andre klubbrådgjevarar.

 

Stad:                     Hardangerfjord Hotel, Øystese

Når:                       9.-11. februar 2024

Oppmøte:             Før kl. 19.00

Arrangør:             Sofie Ljones (48 14 28 00) 

                              Turid Sandstad Herland (99 40 52 69)   

                                                        epost: hordaland@4h.no                                           


Ta med:

  • Skrivesaker
  • Strikketøy er alltid ein slager å ha med
  • Gode og varme utekle
  • Alt nødvendig utstyr til hotellopphald
  • Om du treng hjelp på «Min side», medlemsregisteret eller heimesida, ta med datamaskin, så kan vi hjelpe deg
  • Litt fine kle til laurdag kveld
  • Badekle/handduk om du vil bade i Hardangerbadet

Prisar
Prisane er per deltakar, heile helga. Reiseutgifter kjem i tillegg.

Enkelrom: 4 300 kr, inkl. overnatting, mat og aktivitet

Dobbelrom: 4 000 kr, inkl. overnatting, mat og aktivitet

Om du skal ligga på dobbelrom, skriv i påmeldinga kven du skal sova på rom med. 


Påmelding

Frist for påmelding er 14. januar

Påmeldinga er bindande. Dette betyr at om du må melda deg av arrangementet etter at påmeldingsfristen er over (14. januar), må du likevel betala deltakaravgift. Unntaket er om du vert sjuk og kan visa til attest frå legen. Skulle dette skje, må du snarast senda epost eller ringa til Turid på 4H-kontoret.

For å melda deg på må du finna fram medlemsnummeret ditt i 4H. Om du ikkje hugser passordet må du klikke på «glemt passord». Nytt passord vert sendt til registrert e-postadresse. 

Er du nyvalgt klubbrådgiver, må du registrere deg/melde deg inn i 4H.
Dette gjer du ved å senda e-post til kontingent@4h.no. Oppgi personalia og hvilken klubb/fylke du er valgt inn i. Tilbake får du et medlemsnummer og kan melde deg på samlingen. 


Påmelding = Faktura
• 4H-klubben bør så langt det lar seg gjera dekka denne helga for dykk.
• Faktura sendast ut til klubben, og må væra betalt før samlinga.
 NB! Husk å oppgi 4H klubben sitt namn under "annen betaler".


Gjestar:
Profilbilete av Jean Philip Svartdahl  
 
 
  Jean Philip Svartdahl frå 4H Norge blir med heile helga,
  og skal halde to opplegg for oss. 
 
 
 
 
 
Friluftsliv:

Denne aktiviteten føregår ute og fokuserar på aktivitetar som kan gjerast i klubben eller på leir. Me tek utgongspunkt i Aktivitetsmappa og viser korleis den kan brukas i praksis.  Aktivitetsmappa fekk alle klubbar tilsendt i slutten av 2022. 

Aktivitetsmappe

Positiv psykologi:  Kva skal til for at vi skal ha det fint i 4H?


Lisa Jonetta Ølvestveit

 

   Lisa Jonetta Ølvestveit, landsleirsjef,

   kjem og motiverar til deltaking på Landsleir 2024 på Voss

 

 

 

 


Program

Program kan bli endra

 

Fredag 9.feb:

Før kl. 19.00.         Registrering og innlosjering

19.00- 20.00          Kvem er du? Bli kjent med dei andre deltakarane.

         Kva skjer ute i klubbane?

20.15                     Middag  

 

Laurdag 10.feb:

08.00 – 09.00         Frukost

09.00 – 11.00         Ut på tur i nærmiljøet med Jean Philip Svartdahl, 4H Norge

11.00 – 11.30         Kaffepause

11.30 – 12.30         4H-løpet

12.30 – 13.30         Lunsj 

13.30 - 14.30         Landsleir 2024 med Lisa Jonetta Ølvestveit

14.30 - 15.00         Kaffepaue

15.00 – 16.00        Positiv psykologi med Jean Philip Svartdahl

16.00                     Nyt dagen! Nyt Hardangerbadet (vi har gratis inngang), gå en tur,

                              ta en 4H-prat, eller slapp av.

19.00                     Middag. Ta på finstasen og bli med!

 

Søndag 11.februar:

08.00                     Frukost

09.00                     Årsmøteregistrering Kvam ungdomsskule, Øystese

09.30                        Årsmøte

12.00                         Varm mat

13.00                         Årsmøtet fortset

15. 00                        Årsmøtet avsluttar

 

 


Samlinga er sponsa av:

    Studieforbundet natur og miljø  Sparebanken Vest