Aspirantar og 1. års juniorar er hjarteleg velkomen til Matre (Nordhordland) for ei kjekk helg med mykje leik og moro. 

Meir informasjon kjem etter kvart.