Har dere lyst til å være med å bygge bro mellom internasjonal matkultur og norsk turkultur? Vi deler ut inntil 5000 kroner til lag og foreninger som vil bruke Turmat fra hele verden-konseptet for å invitere flere med på sine aktiviteter i 2024.

Din lokale forening kan søke om inntil kr 5000,- for å bruke turmat som et inkluderingsverktøy i forbindelse med en friluftslivsaktivitet dere arrangerer i 2024. Tilskuddet innvilges fortløpende på bakgrunn av søknad og så langt midlene rekker. Støtten utbetales på etterskudd mot rapport. Ved behov kan det være mulig å få forskuddsvis utbetaling.

Krav for å kunne søke:

  • Søker er enten et lokalt ledd i en større organisasjon, eller en organisasjon uten lokale ledd.
  • Organisasjonen må være registrert i frivillighetsregisteret. Norsk Friluftsliv sine medlemsorganisasjoner prioriteres ved stor etterspørsel.
  • Aktiviteten skjer i friluft, gjerne i nærnaturen. Det gjøres en innsats for å gjøre aktiviteten kjent og invitere de av oss som ikke har deltatt tidligere.
  • Dere lager en matrett som kan bidra til å bygge bro mellom norsk turkultur og internasjonal matkultur.
  • Samarbeid med personer, grupper eller organisasjoner som har god kjennskap til matretten som skal lages eller som har god kjennskap til friluftslivet.

Les mer om hva søknaden og rapporten må inneholde

Turtips og oppskrifter