Norsk friluftsliv lanserer veiledningsheftet "Turmat fra hele verden", og oppfordrar alle til å  gå på tur, vise eit mangfold av turmat frå ulike kulturar og være saman om nye turopplevingar.

Veilederen/ aktivitetsheftet kan bestillast hos: post@turmat.no, eller lastast ned her

Klubbane kan òg søkje om midlar for å gjennomføre turmat-arrangement. Sjå vedlegg.