For tre år siden møttes de via skjerm på digital audiens, i dag var 4H-eren Lisa Jonetta Ølvestveit (21), styreleder Martin Holmen og generalsekretær Randi Versto Kaasa, invitert til Slottet på audiens hos H.K.H Kronprins Haakon, 4H sin høye beskytter. Det lå spenning og forventning i lufta da de gikk over Slottsplassen.

 

- Vi gleder oss til å hilse på Kronprinsen igjen. Jeg var på Slottet for bare noen uker siden, på Kronprinsparets 50-årsfeiring, så jeg føler meg nesten litt hjemme her, ler Martin Holmen.

 

Anerkjennelse for viktig arbeid

Som mangeårig høye beskytter, kjenner Kronprinsen 4H godt, og han anerkjenner det viktige arbeidet organisasjonen gjør for barn og unge. 4H kan dra nytte av hans lange og allsidige erfaring med å jobbe med barn og unge om verdighet.

 

- Vi gleder oss veldig til å snakke med Kronprinsen om 4H sin fremtid, spesielt fordi vi opplever at han bryr seg mye om organisasjonen vår. 4H skal bli større, mer synlig og vi skal jobbe smartere. Flere barn og unge skal få utvikle seg, vokse og være del av et større fellesskap, der de er gode nok, akkurat slik de er. Dette jobber vi med i 4H, og vi ønsker å invitere Kronprinsen inn, og finne gode 4H-arenaer han kan delta på i det kommende 4H-året, sier Martin Holmen.

 

Aktiv og samfunnsengasjert ungdom

Verden er inne i en krevende tid; krig, klimaendring, flyktningkrise, sult og knapphet på ressurser, påvirker menneskers frihet og demokratier over hele verden. For 4H, som er bygd på demokratiske prinsipper og har et sterkt medlemsdemokrati, er utviklingen spesielt skremmende.

 

- 4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med respekt for natur og mennesker. Dette er viktigere enn noen gang. For oss var dette et givende møte, som ga oss stor inspirasjon og motivasjon til å jobbe videre med viktige tema som inkludering, likeverd og respekt. Dette er tema som er helt i tråd med våre kjerneverdier, avslutter styreleder Martin Holmen etter audiensen.

 

Medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte i 4H vil fortsette det viktige arbeidet for barn og unge, og gleder seg til flere inspirerende møter med Kronprinsen. 4H-ere vet at også små møter mellom mennesker kan gjøre en stor forskjell.


Alle foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff