4H Hordaland arrangerte plakettfest laurdag 4. november på Kløvertun i Os.Plaketten er det synlege bevis på at eit 4H-medlem er ferdig med 4H-programmet. Han/ho har då gjennomført minst 7 år i 4H-klubben sin, og levert godkjent prosjekt kvart år.

I år fekk 43 medlemmer plaketten, av dei kom 24 plakettmottakar frå heile fylket saman med familie og venner på festen. På programmet stod bileteframsyning og informasjon om 4H Gambia med Janniche Næss Bergås,  allsong, middag, kaffi og kaker, talar av plakettmottakar Ilona-Marie Batta Bjørnstad og hennar mor Guri-Kristina Batta Bjørnstad, frå Gløgg 4H i Ulvik, og forelder Marsha Helene Faulk frå Skulestad 4H på Voss. Fylkesstyreleiar Sofie Ljones og organisasjonsrådgjevar i 4H Hordaland Turid Sandstad Herland sto for den høgtidlege utdelinga av plakettar og 4H-vitnemål

Om nokon ønskjer større utgåver av plakettmottakarane, send mail til 4H Hordaland: Turid.herland@4h.no

Fotograf: Rune Solberg

Plakettmottakarar

 

Plakettmottakarar Sunnhordland Plakettmottakarar Sunnhordland

 

Plakettmottakarar Hardanger Plakettmottakarar Hardanger

 

Plakettmottakarar Voss/ Ulvik Plakettmottakarar Voss/ Ulvik