No kjem me til å leggje ut innkalling og referat frå alle styremøtene etter kvart som dei blir klare. Da har de som medlem moglegheit til å kome med innspel til dei ulike sakane.

Dette vil etter kvart bli lagt ut under INFO på heimesida til 4H Hordaland.

Fylkesstyremøte nr. 5: Innkalling

                                         Referat

Fylkesstyremøte nr. 4: Innkalling

                                         Referat


Årets fylkesstyre består av: 

Leiar: Sofie Ljones

Styremedlem-nestleiar: Synne Røthe Sandal

Styremedlem- økonomi: Janniche Næss Bergås

Styremedlems- skrivar: Agnete Flatnes Skarveland

Styremedlem: Steffen Stråtveit

1.varamedlem: Vilde Sylta Kvamme

2. varamedlem: Hjalmar Ølvestveit

3. varamedlem: Marius Skar Kolås