No kjem me til å leggje ut innkalling og referat frå alle styremøtene etter kvart som dei blir klare. Da har de som medlem moglegheit til å kome med innspel til dei ulike sakane.

Dette vil etter kvart bli lagt ut under INFO på heimesida til 4H Hordaland.

Fylkesstyremøte nr.2_24. Dato: 1.-2. mars 2024: Innkalling

Fylkesstyremøte nr. 1_24. Dato: 19. januar 2024: Innkalling

                                                                                        Referat

Fylkesstyremøte nr. 7. Dato 1.-2. desember 2023: Innkalling

                                                                                         Referat

Fylkesstyremøte nr. 6. Dato 5. november 2023:     Innkalling

                                                                                         Referat

Fylkesstyremøte nr. 5: Innkalling

                                         Referat

Fylkesstyremøte nr. 4: Innkalling

                                         Referat


Årets fylkesstyre består av: 

Leiar: Sofie Ljones

Styremedlem-nestleiar: Synne Røthe Sandal

Styremedlem- økonomi: Janniche Næss Bergås

Styremedlems- skrivar: Agnete Flatnes Skarveland

Styremedlem: Steffen Stråtveit

1.varamedlem: Vilde Sylta Kvamme

2. varamedlem: Hjalmar Ølvestveit

3. varamedlem: Marius Skar Kolås