Årsmøte

Med 150 deltakarar frå 27 klubbar vart det eit stort engasjement på 4H Hordaland sitt fylkesårsmøte i Øystese søndag 11. februar.

Her vart eit godkjent rekneskap og ein flott årsmelding lagt fram og godkjent. På generaldebatten diskuterte deltakarane korleis dei nye promoteringskleda til 4H Hordaland skulle sjå ut, og varigheit, dato, innhald av ein fylkesleir i fylket. Etterpå vart nye årsplanar og budsjett for 2024-2026 vedteke.

Nytt styre i 4H Hordaland:

Leiar:                                                             Synne Røthe Sandal

Styremedlem med økonomiansvar:        Janniche Næss Bergås

Styremedlem med skrivaransvar:            Marius Skar Kolås

Styremedlem:                                              Steffen Stråtveit

Styremedlem:                                              Vilde Sylta Kvamme

1.varamedlem:                                            Synnøve Stokken

2. varamedlem:                                           Hjalmar Ølvestveit

3. varamedlem:                                           Agate Ølvestveit

Etter årsmøtet fekk Helene Stråtveit frå Bordalen 4H på Voss utdelt æresdiplom for lang og tro tjeneste i 4H, og Folgefonn 4H frå Jondal fekk utdelt krus og diplom for «Årets klubb 2023».

 

Folgefonn 4H Årets klubb 2023             Helene Stråtveit med æresdiplom

Synne Røthe Sandal tar over som leiar etter Sofie Ljones    

 

Styrevervsopplæring

120 medlemmar frå heile fylket deltok på styreversopplæring. Gjennom kursa fekk deltakarane eit innblikk i korleis vere ein god leiar for klubben, skrive gode referat, føre rekneskap og korleis styremedlem bør kunne litt av alt innan styrearbeid. Her var læringskurva bratt, men tilbakemeldingane har vore gode. 

Dei medlemmane som hadde gjennomført eit kurs i sitt verv tidlegare, kunne melde seg på friluftsheltkurs, aspirantleiarkurs eller årsmøteseminar.

Vi rettar ein stor takk til teknisk arrangør Ivrig 4H, som fekk hjelp av Hjorten 4H, og dei flinke instruktørane som delte av sin kunnskap.

Kursadministrator          Elisabeth Haagensen

Leiar vidarekomne         Vilde Sylta Kvamme og Jens Håkon Birkeland

Leiar nybyrjar                  Andreas Ølvestveit og Åsmund Skarveland

Skrivar                              Janniche Næss Bergås

Kasserar                           Steffen Stråtveit og Hjalmar Ølvestveit

Styremedlem                  Agate Ølvestveit og Agnete Skarveland

Aspirantleiar                   Espen Aaserød

Årsmøteseminar            Helene Stråtveit og Sindre Mikkelsen

Friluftshelt                       Jens Halland Kruse

Andre                               Synne Røthe Sandal og Sofie Ljones

Liv Hammer Bruhjell, Folgefonn 4H og Emilie Samland, Luren 4H                             Olav Fære Spildo frå Høymolen 4H

       

Inspirasjonssamling

40 klubbrådgjevarar gjennomførte inspirasjonssamling med friluftsliv og Positiv psykologi saman med Jean Philip Svartdahl, fekk høyre om Landsleir 2024 av Andreas Ølvestveit, og informasjon om 4H-løpet av Turid på 4H-kontoret.

Ein flott og sosial gjeng fekk mykje tid til å snakke saman og fortelje om kva som skjer i dei ulike klubbane.