Årets klubb 2022

Dei nominerte er Luren 4H, Marås 4H, Team Flatøy 4H, Bordalen 4H og Stronde 4H

For å få utmerkinga ”Årets klubb”, bør ein klubb:

Delta på arrangement lokalt og ute i fylket/andre deler av Norge. Ha gode prosjektarbeid. Medlemmer som deltar i klubb/ styrearbeidet. Innsendingar må kome til kontoret til rett tid, og klubben må ha og vist eit godt heilskapsinntrykk.

 

Årets klubb har vist at med stor og variert aktivitet, synleggjering og ungdommar som tørr å ta nye utfordringar ved å delta på fylkesarrangement, kan ein liten klubb bli større. Frå eit medlemstal stabilt rundt 9, har klubben ved årets slutt 20 medlemmer.   

I løpet av året har medlemmer frå klubben deltatt på det meste av aktivitet ute i fylket: Distriktsleir, fylkesleir, landsleir, Opning av ny 4H-gard/ Under open himmel, Storkurs, Trivselsagentsamling, Senior- alumnsprell, styrevervsopplæring, fylkesårsmøte, og ein av klubbrådgjeverane var òg med prosjektleiar Leif-Helge på Stand hjå Fjordglimt 4H.

Lokalt har klubben vore kjent for å ha stor aktivitet, og dette året var ikkje noko unntak. Medlemmane har verkeleg fått «lære ved å gjære» med juleverkstad der dei laga fuglemat og perla nøkkelringar, dei har snekra fuglekasser, hatt klubbmøte med prøveoppsetting av telt og lavvo, dei har fått spikkekniv som sjølvsagt måtte brukast til å spikke grillpinnar til årets stand som dei hadde saman med BUA. På opninga av 4H-garden fekk dei være med på biesafari, leik/moro, og hengekøyeovernatting saman med andre 4H-klubbar. Pepperkakebygging er morosamt. Årets slott vart laga ved at alle fekk koma med forslag til kva som skulle byggjast, alle tegna skisser, baka, pynta og frakta til Pepperkakelandsbyen i Bergen. I desember reiste heile gjengen til byen for å sjå på slottetog spise pizza på Peppes Pizza. Andre aktivitetar som medlemmane har vore med på dette året er: hengekøyeovernatting ved lokal gapahuk, lasertag, brettspel, opplæring i fridykking, bading og grilling.

Fylkesstyret i Hordaland vil gratulera Team Flatøy 4H som årets klubb 2022!

 

                                                           "Årets gullmøte"

Alumnklubben H.A.N.S.A ønskjer kvart år å kåre årets mest kreative klubbmøte. Før kalte dei prisen "Solsikkeprisen", men dei har no endre namn til "Årets gullmøte".

Team Flatøy 4H fekk årets pris for dette 4H-møtet:

19 september møttes 9 barn og 2 klubbrådgivere fra 4H Team Flatøy i Haltejohansvika for fridykking og vannlek sammen med instruktører fra Frivannsliv. Dette var uten tvil et av mest populære møtene vi har hatt, der barna nærmest måtte lokkes tilbake på land når møtet nærmet seg slutten. Store og små fikk utfordret og utfoldet seg i sjøen under trygge omgivelser og fikk bli kjent med livet under overflaten på en måte mange av barna ikke tidligere hadde gjort. Hvis noen fant en krabbe, fisk eller en eremittkreps, ble straks de andre tilkalt for å utforske funnet sammen. Vi hadde også lånt med oss SUP brett og redningsvester fra BUA, hvor barna fikk testet balansen på vannoverflaten. Kvelden ble avsluttet med grilling, hvor barna bidro med å lage klar maten. Arrangementet ble så populært, at medlemmene var raskt ute på klubbens årsmøte om å sikre seg at et tilsvarende arrangement på årsplanen for 2023. 

 

 

 

"Årets klubb 2022" Team Flatøy 4H   Årets gullmøte

 Fridykking  Fridykking

Fridykking  Fridykking