Under Landsstyremøte i helga fekk 4H Hordaland utdelt prisen "Landsstyremøteprisen våren 2022" av assisterande styreleiar i sentralstyret Martin Holmen. 

Dette skreiv Martin Holmen om kvifor 4H Hordaland fekk prisen. 

4H Hordaland fikk prisen fordi de har vist et enormt engasjement og stå på vilje. De går løs på nye oppgaver i tro 4H-ånd - Lære ved å gjøre sammen. 

 

TikTok-kontoen viser bredden av 4H på en ekte og humoristisk måte. Fylkesstyret i 4H Hordaland er gode forbilder for andre 4H-ere. 

 

                 Diplom                      Synne Røthe Sandal og Jannche Næss Bergås