I Hordaland arrangerast det kvart år 4 distriktsleirar for 4H-arar i alderen 9- 12 år.

Helga 2.-4. juni vart 3 av leirane gjennomført i strålande sol og mange aktive 4H-arar.  

 

Fjordglimt 4H arrangerte leir for alle i Nordhordland på Matre. Her fekk medlemmane velje desse aktivitetane: eventyrskogen/padling/ ferskvannsfiske, matlaging på bål og fisking, kreativ med pil, flettekurs med influensaren «flettemamma», volleyball og fotball.

Spretten 4H arrangerte Distriktsleiren for Sunnhordland på Vikse. Her var det 8 fagaktivitetar: fotball, baking/ matlaging, volleyball, gardsbesøk på Vikse, hest/ riding, tur i nærområdet i fine turløyper, sjøfiske og paintball.

For distriktet Voss, Ulvik og Granvin blei leiren arrangert av Dyktig 4H i Eideshagen på Bulken. Aktivitetstilbodet her var: fotball/ballspel/trening, riding, skyting, baking/pynting, fisking, skogs-/fjelltur, sykkeltur, forming, sløyd, klatrepark.

Ein stor takk til dei 3 arrangørane for flotte leirar!

Bilder frå distriktsleiren i Sunnhordland:

Mating av sau Matlaging 

Paintball  Fisking

 

Bilder frå distriktsleiren Voss, Ulvik og Granvin:

Distriktsleir Voss Ulvik Granvin 2023 

Teltleir Distriktsleir Voss Ulvik Granvin 2023

Tautrekking Distriktsleir 2023


Bilder frå distriktsleiren i Nordhordland:

Lek Distriktsleir Nordhordland 2023 Hårfletting Distriktsleir Nordhordland 2023

Samling Distriktselir Nordhordland 2023  Fiskelykke Distriktsleir Nordhordland 2023  

Kanopadling Distriktsleir Nordhordland 2023                         Bålpanne Distriktsleir Nordhordland 2023             

 Kano Distriktsleir Nordhordland 2023