Fylket organiserer felles transport til/fra leiren og rekrutterer vaksenledere! Hovedleder er på toppen, mens resten av lederrgruppa er kontakt for 15 deltakere hver. Eventuelle medfølgere av deltakere med ekstra behov kommer i tillegg.

Med grunnlag i registreringsskjemaet under, setter fylkesstyret sammen den beste ledergruppa. Du vil få tilbakemelding fra organisasonsrådgiver så snart avgjørelsen er tatt. Etter dette får du eventuelt melding om å fylle ut påmeldingsskjemaet til landsleiren!

Som voksenleder er det selvfølgelig fylket som betaler både leir og transport. 

Det blir kurs for voksenledere i april! På kurset får deltagerne kunnskap om grunnleggende førstehjelp og psykososial førstehjelp. De får også tips og og triks, som er relevante for leir og kurs. På voksenlederkurset er det også erfaringsutveksling. Målet er at deltagerne skal bli trygge på at de kan takle de utfordringene de kan møte på som voksenleder på 4H-arrangementer.

Ønsker du å vite mer om nordisk leir? Se her Nordisk leir 2023 - 4h

Ønsker du å være voksenleder eller vil vite mer? Fyll ut skjema da vel! 
Eller ta kontakt med organisasonsrådgiver Aurora Rotnes
E-post: 4hhedmark@4h.no
Telefon: 902 30 819