Bli med på kurs og lær mer om det styrevervet du har i 4H-klubben. Sosialt, lærerikt og morsomt er slagordene våres!

Årets styrevervskurs finner sted på Folldal skole, i Folldal.
Programmet er fullt av aktiviteter som er tilpasset hvert kurs, tips og triks, leik og morro. 

Påmeldingen til kurset er i utgangspunktet bindende, men må man alikevel melde seg av, må dette skje minst 4 dager før kursstart uten at man må betale kursavgiften. Fakturaen for kurset sendes til klubben i etterkant av kurset. 

 

HVA ER STYREVERVSKURS?
Styrevervskurs er et kurs i drift av 4H-klubb. På styrevervskurset vil du lære om hvilke oppgaver du har i styret. Er du valgt inn i styret i 4H-klubben, passer styrevervskurset perfekt for deg. Du får vite masse om hva man gjør i et styre og får mange tips og triks på veien. Meld deg på det kurset som passer best for det du har blitt valgt inn som i din 4H-klubb. Underveis i kurset blir det masse leik, moro og festmiddag!

HVA HANDLER DE ULIKE KURSENE OM?

Leder/nestleder:
På dette kurset får du lære om blant annet hvordan du som leder i 4H-klubben skal lede møtene, arbeidsfordeling i styret, møteskikker, høstfestforberedelser og å lede årsmøtet.

Sekretær:
På sekretærkurset skal du blant annet lære hvordan du lager en innkalling og hvordan du skriver et referat. Du får også lære hvordan du fører oppmøtelister, hva årsmeldingen kal inneholde, samarbeide med klubbrådgiver og hvordan du forholder deg til media og presse.

Kasserer:
Som kasserer i 4H-klubben må du vite litt om regnskap, budsjett, loddsalg og om revisor. Dette og mye annet får du lære på kassererkurset.

Styremedlem:
Som styremedlem er du et viktig medlem av styret i 4H-klubben din. På styremedlemskurset får du vite hva som er styrets oppgaver, arbeidsfordelingen i styret, ulike aktiviteter på møter og det å være «vikar» hvis en av de andre i styret ikke kan være på et 4H-møte i klubben din.

Friluftsliv
Lær mer om hvordan du kan lage ulike friluftslivsaktiviteter i klubben. Alltid noe nytt som kan læres. Passer for dere som har vært på styrevervskurs tidligere. 

OBS. Årsmøte
Fylkesstyret vedtok 13.01.2022 å splitte opp årets superhelg, slik at årsmøte gjennomføres 13.mars 2022. Les fylkesstyret begrunnelse her.