Koronapandemien sprer seg til stadig flere land. Eksperter fra Verdens helseorganisasjon advarer mot virkningene av koronasmitte i fattige land, spesielt i Afrika, er det mange land med et svakt utbygd helsevesen.

4H Norge har i flere tiår hatt et godt samarbeid med 4H Gambia. Samarbeidet er bygget på respekt og gjensidig erfaringsutveksling. 4H-ere i Gambia trenger nå hjelp til å beskytte seg mot koronaviruset. Et av de viktigste smitteforebyggende tiltakene er håndvask – og da trenger de såpe og rent vann.

Målet med vår hjelpekampanje er å sikre såpe og vannkanner til alle 4H-klubber i Gambia. Dette kan bidra til å hindre smittespredning.

Overskuddet av såpekampanjen går til 4H Norge sitt solidaritetsfond (PDF, 90KB), hvor formålet er å støtte organisasjoner og prosjekter som utvikler aktive og samfunnsengasjerte barn og unge med ansvarsfølelse og respekt for mennesker og natur i utviklingsland. Her kan også 4H-klubber og fylker søke om delfinansiering til sine solidaritetsprosjekt.

Støtt vår kampanje «Såpe til 4H Gambia» | Vipps 601907

Takk for din støtte!

Les mer om 4H Gambia og kampanjen på vår infoside.