Fylkesstyrets begrunnelse:

"Fylkesstyret i 4H Hedmark ser seg nødt til å utsette gjennomføring av årsmøtet til 12.mars. Grunnen til dette er blant annet utfordringer knyttet til reise, samt tidsutfordringer på styrevervskurs. Usikkerheten rundt koronapandemien påvirker også avgjørelsen."

Innkalling, sakspapirer og påmelding oppdateres fortløpende, og sendes ut senest 6 uker før årsmøte. Fylkesstyre håper årsmøte godkjenner dette under årsmøtet.

 

Les påmelding og informasjon om styrevervskurset i Folldal 18.-20.februar her