Tidligere har fristen for rapportering (årsmelding, regnskap og årsplan) vært 15 desember. I år er denne endret til 1 desember.