Dere i hovedkomiteen vil få mulighet til å møtes og delta fysisk på arrangementscampen – så lenge det er mulig med tanke på smittevern.

Det blir ikke nordisk leir til sommer'n, men fortvil ikke. Vi skal sørge for at alle 4H-ere fra 14 år og oppover kan få leirfølelsen der de er. Det blir et tettpakket program med aktiviteter på dagtid, underholdning på kvelden, mulighet for å få nye venner, se gamle bekjente, døgne og delta på artige konkurranser og leker.

For å få til dette trenger vi flinke og engasjerte folk til å sitte i hovedkomiteen. Har du lyst til å sitte i den nasjonale hovedkomiteen, og være med på å koordinere og planlegge arbeidet og være med å gjennomføre leiren praktisk i sommer?

Det blir også mulig å være med i hovedkomiteens nemder og å bidra med innhold til programmet – dette kommer det informasjon om senere.

Du må regne med en del jobb nå på våren og rett før gjennomføringen. Omfang og tidsbruk av arbeidsoppgaver avtales med prosjektleder, så søk både om du har litt tid til overs eller masse tid. Alle henvendelser settes stor pris på!

Det er fordel med erfaring med å arrangere 4H-arrangementer. Vil du bli med? Send kontaktinfo og en kort tekst om hvorfor du vil være med og hvilken rolle du kunne tenke deg til prosjektleder på e-post: ida.lillealtern@4h.no

Vi trenger:

  • Leder
  • Nestleder
  • IT-teknisk sjef
  • Discord-guru
  • Programansvarlig
  • Underholdningsansvarlig
  • Komitemedlemmer

Har du spørsmål - kontakt Ida på ida.lillealtern@4h.no  eller Signe på signe.lindbraaten@4h.no.