Etter 2 år med reise-restriksjoner, kan 4H-ere fra alle verdens hjørner møtes til utveksling og kurs igjen. Alle land og partnerorganisasjoner er litt «rustne» etter nedetid, men nå har vi fått det meste av dokumentasjon.

Jenta på 16 år kommer fra USA ankommer vertsfylket/vertsfamilien i løpet av 26.juni! Hun liker å være ute, gå på turer, danser, er interessert i å lese og skrive, er musikalsk og spiller flere instrument! Hun gleder seg til å komme til Norge, og lære om kulturen her, og det hverdagslige livet. Utvekslingen varer en 3 ukers tid og skal bo hos vertsfamilien fram til og med 21. juli. Avreise fra vertsfamilie 21.juli med ank OSL seinest ettermiddagen. Ungdommene skal være hos samme vertsfamilie hele tiden, og vertsfamilien må også ha en ungdom av samme kjønn og alder (+-3år). 

Om det å være vertsfamilie til amerikanske 4H-ungdommer:

Noen av ungdommene som kommer er allergiske eller har andre behov for tilrettelegging. Noen har aldri vært utenfor egen delstat/land, noen er utadvendte, andre sjenerte. Felles for alle er at de gleder seg til å bli å oppleve Norge og være en del av vertsfamilien. Reiselederne deres er erfarne ansatte eller vertsfedre/mødre, og skal også ha vertsfamilie.

Krav til vertsfamilier er nedfelt i en avtale mellom States 4-H i USA og 4H Norge.

  • Familien skal være varm og imøtekommende, og behandle delegaten som en del av familien, være omsorgsfulle, inkluderende og trygge voksne.
  • Familien skal sørge for at delegaten får minst 3 måltider pr dag og blir mett
  • Delegaten skal ha egen seng, dersom rom deles med vertssøsken skal dette være søsken av samme kjønn/alder som delegaten.
  • Familien må ha minst ett barn av samme kjønn som delegaten og som er på samme alder (pluss minus et par-tre år) (Gjelder ikke reiseledere)
  • Vertsfamiliene er frivillige og får ikke betalt for å være vertsfamilie.
  • Hjemmet skal være så noenlunde reint
  • Ingen i vertsfamilien skal ha kriminell bakgrunn
  • Reiseledere skal ha egen seng og rom, og må kunne få tid til å følge opp alle delegatene.
  • 4H i fylkene/regionen må godkjenne/gå god for vertsfamilien

Det er viktig å være nysgjerrig på andre mennesker og kulturer, åpen og inkluderende.

Vertsfamilien får en ekstra sønn eller datter i 3.5 uke. Den amerikanske 4H-eren skal være som et familiemedlem, ha egen seng og alle måltider. Vertsfamilien må være villig til å bruke tid på deltakeren slik at denne føler seg både velkommen og som en del av familien – det er det viktigste for et at oppholdet skal bli en suksess. Interesse for å bli kjent med andre mennesker og kultur er en selvfølgelighet. Vilje til smidighet i forhold til andre kulturer er også viktig. Amerikaneren skal ikke overlates til seg selv. Det er fint om delegaten kan tildeles noen plikter på samme måte som de øvrige familiemedlemmene, men de skal ikke jobbe. Det forventes at de skal være med på aktiviteter og fritid. Vertsfamilien oppfordres til å vise fram nærmiljøet. (Dersom vertsfamilien skal på museum eller andre severdigheter, betaler de inngangen for også for delegaten på lik linje med egne familiemedlemmer).

States 4-H forsikrer sine delegater. Det innebærer at noen aktiviteter betegnes som risikoaktiviteter, noe som delegat og vertsfamilie må forholde seg til. Vertsfamiliene vil motta mer informasjon om dette.