INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 4H BUSKERUD, kommer etter hvert

Søndag 17.mars 2024

Fylkesårsmøtet er 4H Norges høyeste organ på fylkesplan. 

Fylkesårsmøtet er sammensatt av:

 • To (2) representanter valg av klubben blant tellende medlemmer pr 31.12.
 • Fylkesstyrets medlemmer.
 • To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte.
 • En (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene.
  Denne velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet.
 • En (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene.
  Denne velges av og blant de frammøtte kløvermedlemmene under konstituering av fylkesårsmøtet.
 • En (1) representant for de fremmøtte 4H-gårdene / 4H-setrene.
  Denne velges av og blant de fremmøtte fra 4H-gårdene / 4H-setrene under konstituering av fylkesårsmøtet.
 • En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge. Disse møter uten stemmerett.
 • Fylkesstyret kan invitere observatører med tale- og forslagsrett til fylkesårsmøtet.
 • Fylkesstyret kan invitere gjester uten tale- og forslagsrett til fylkesårsmøtet

 

Årsmøtet gir alle som er med i 4H en mulighet til å være med på å stake ut videre kurs for 4H i fylket. Det er derfor viktig at din klubb/organisasjon møter på årsmøtet.