OPPDATERING 9. sept. 2023:
Instruktørkursutvalget er nå fylt opp, og det er ikke lenger mulig å søke.


Er du mellom 18-26 år? Og har du gjennomført styrevervsopplæringen eller friluftsopplæringen på instruktørkurset? Da kan du søke her for å bli med i det fantastiske IKU-teamet.

Om du kjenner noen som trenger å vite om dette tilbudet – tips dem!

Om Instruktørkursutvalget (IKU):

Instruktørkursutvalget (IKU) er et arbeidsutvalg for frivillige 4H-ere i alderen 18-26 år. Instruktørene i IKU utnevnes for 2 år av gangen og sammen med en ansatt fra 4H Norge har IKU ansvar for å arrangere det nasjonale instruktørkurset.

Målet med instruktøropplæringen er ganske enkelt å sikre at instruktørene har den kompetansen som trengs for å holde kurs i eget fylke. Opplæringen omfatter tre deler, hvorav du som IKU-er må belage deg på en opplærings- og planleggingshelg i forkant av del 1:

 • Del 1: Kurshelg – Innledende kunnskap og forberedelser til praksis i eget fylke (10.-12. nov.2023)
 • Del 2: Praksis i eget fylke (januar-mars 2024)
 • Del 3: Kurshelg – Evalueringsarbeid, påfyll og ytterligere fordypning (8.-10. mars 2024)

Som en del av IKU, får du hovedansvar for enten styrevervsopplæringen eller friluftsopplæringen på instruktørkurset. 
Uavhengig av hvilken fordypning du får ansvar for, vil du tilegne deg erfaring innen planlegging, gjennomføring og evaluering av et stort, nasjonalt kurs.

Om deg:

Vi søker kandidater som:

 • Liker å lære bort til andre.
 • Har gode samarbeidsevner og lagånd.
 • Liker å planlegge, gjennomføre og evaluere kurs.
 • Er selvstendige, strukturerte og ønsker å være med å videreutvikle dagens instruktørkurs.
 • Har vært aktive kursinstruktører for 4H, på fylkes- eller sentralnivå (ev. annen relevant erfaring kan veie opp for dette).
 • Om du ønsker å holde i fordypning styreverv ønsker vi at du har styreerfaring, gjerne fra flere styreverv og er genuint interessert i styrearbeid og organisasjonsutvikling.
 • Om du ønsker å holde i fordypning friluftsliv ønsker vi at du har erfaring og kompetanse med friluftsliv gjennom alle årstider. 

Honorering

4H Norge tilbyr to alternativer som honorar for arbeidet:

 1. Honorar på kr. 3 000,- pr. avholdte kurshelg.
 2. Støtte på inntil 3 000,- for deltakelse på ett (1) internasjonalt arrangement det inneværende år, i form av kurs/konferanse/leir, med mål om å gi faglig påfyll som skal styrke IKU sitt arbeid.

Ønsket honorering avtalefestes med det enkelte medlem i IKU.

Oppfølging fra 4H Norge

En ansatt fra hovedkontoret i Oslo er bindeleddet til sekretariatet og sentralstyret. Den ansatte har ansvar for opplærings- og planleggingshelgen til IKU, oppfølging underveis, samt praktiske bestillinger av lokaler og møterom. 
IKU skal være i kontinuerlig dialog med den ansatte i forbindelse med kursplanleggingen.

Les mer om instruktørkurset her eller ta kontakt med Jean Philip Svartdahl på e-post jean.philip.svartdahl@4h.no.