Hvis du eller klubben din planlegger å bruke digitale prosjekter, anbefaler vi at dere forbereder dere på følgende måte: 
 

Sjekk at du får logget inn på «Min side»

I løpet av denne uka, bør du teste om du klarer å logge inn på «Min side» på 4h.no. Hvis du har problemer med å logge på eller er usikker på hvordan dette gjøres, kan du lese mer om pålogging i denne artikkelen.
 

Finn ut hvordan du skal jobbe med 4H-prosjektet i år

Inne på prosjektplattformen får du valget mellom å jobbe alene, i gruppe, eller sammen med hele klubben (fellesprosjekt). Det er viktig å finne ut av hvordan du skal jobbe med 4H-prosjektet før du starter et nytt prosjekt:

 1. Jobbe alene: Dersom du skal jobbe alene, er det bare å starte et nytt prosjekt etter å ha logget deg på prosjektplattformen.
   
 2. Jobbe i gruppe/fellesprosjekt: Dersom du skal jobbe i gruppe, eller med hele klubben, er det viktig at kun én person i gruppa/i klubben oppretter prosjektet! Hvis flere personer prøver å opprette samme gruppeprosjekt/fellesprosjekt for klubben, vil ikke prosjektplattformen fungere som den skal. Derfor er det veldig viktig å finne ut av hvem som oppretter gruppeprosjektet/fellesprosjektet før dere setter i gang med arbeidet.
   
Opplæring i bruk av digitale prosjekter

Vi skal publisere utfyllende informasjon om hvordan man bruker de nye, digitale prosjektene på informasjonssidene våre. Her vil det også bli lagt ut videoer av hvordan man gjennomfører de ulike stegene av prosjektet, men dette kommer litt etter hvert. Vi anbefaler at alle som skal bruke nye prosjekter setter av tid til å lese denne informasjonen nøye, for å redusere sjansen for å gjøre noe feil.

Klubbrådgivere vil dessuten få en egen veiledning som blir tilgjengelig inne på deres private brukere på prosjektplattformen. Der vil det stå mer om blant annet krav og vurdering av prosjekt.
 

Kommer det flere oppdrag i oppdragsbanken, og kan jeg lage oppdrag selv?

Arbeidet med å oppdatere oppdragsbanken med flere oppdrag vil gjenopptas etter at prosjektplattformen og opplæringsmaterialet er lansert. I mellomtiden oppfordrer vi alle medlemmer og klubbrådgivere som ønsker seg flere oppdrag til å lage egne forslag. Dette kan gjøres på to måter:

 1. Send inn forslag til oppdrag i oppdragsbanken: Det er mulig å sende inn forslag til oppdrag som du ønsker at skal publiseres i oppdragsbanken. Oppdragene blir vurdert og kvalitetssikret av en ansatt i 4H Norge, før de eventuelt legges ut. Da vil oppdraget være åpent og synlig for alle som bruker oppdragsbanken.
   
 2. Lag egne oppdrag i eget prosjekt: Det vil være mulig å lage egne oppdrag som kun blir synlige for de(n) som laget oppdraget inne på prosjektplattformen. Dette gjøres når man planlegger prosjektet, og det er klubbrådgiver i klubben som må godkjenne disse oppdragene. Det vil bli lagt ut mer informasjon om hvordan dette gjøres på informasjonssidene når prosjektplattformen blir lansert.
   
Tidligere saker om digitale prosjekter

Her kan du finne våre tidligere saker om digitale prosjekter:

 1. "Oppdragsbanken er lansert!"
 2. "Oppdatering om digitale prosjekter"
 3. "Digitale prosjekter - nå nærmer det seg!"

 

Vi håper dere gleder dere like mye som oss! For spørsmål og tilbakemeldinger, ta kontakt med prosjektleder Monika Swigon på monika.swigon@4h.no.