Innkalling til fylkesårsmøte i 4H Oppland 2020

4H Oppland kaller inn til fylkesårsmøte i Berghallen på Norsk Vegmuseum, Hunderfossen lørdag 14.mars kl.10.

Klubber som ønsker å fremme saker til fylkesårsmøtet må sende dette innen 10. februar

Fylkesårsmøtet er sammensatt av:

  • 2 representanter fra hver 4H-klubb, valgt på klubbenes årsmøter
  • 1 representant oppnevnt av Fylkesmannens landbruksavdeling
  • 2 representanter fra alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte
  • Fylkesstyrets medlemmer
  • 1 representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene til 4H Norge. Disse møter uten stemmerett.

 

I tillegg kan 4H-klubbene møte med en eller flere observatører.    

 

 

I normalvedtektene for 4H-klubbene finner vi dette om årsmøteutsendinger

Normalvedteker

 

Praktisk informasjon:

Årsmøtet holdes i Berghallen ved Norsk Vegmuseum på Hunderfossen. Vi starter med registrering fra 10:00 og enkel bevertning frem til møtestart kl.10:30. Vi avslutter årsmøtet med felles pizzabuffet på Lysaker gjestegiveri. Meld fra ved påmelding om du deltar på middag ved møteslutt, og om du har stemmerett eller om du er observatør.

Deltakelse på årsmøtet har en egenandel på 200 kr. Klubbene vil bli fakturert i etterkant.
Ved avmelding etter 7.mars vil klubben bli fakturert for egenandelen.

Det blir sendt ut flere praktiske opplysninger etter påmeldingsfristen. Sakspapirene sendes kun elektronisk. Ønsker dere å motta det i papirform må dere kontakte 4H-kontoret.

 

Påmeldingsfrist: 1. mars via medlemsregisteret

To uker før årsmøtet vil de andre sakspapirene bli sendt ut. Fylkesstyret oppfordrer alle 4H-klubbene til å sende deltakere på alle arrangement denne helga.