Styret i 4H Rogaland besluttet fredag 14.01.22 at årsmøtet og styrevervkurs blir gjennomført digitalt på grunn av gjeldende smittevernregler.

Hver klubb velger inntil to delgater, som skal representere klubben. Det er de to som da har stemmerett på Årsmøtet. Delegatene melder seg selv på, ved å klikke på den grønne påmeldingsknappen ovenfor.

Alle som er påmeldt vil få tilsendt på mail med mer informasjon, minimum 2 uker før.
Selve linken til TEAMS møtet vil bli lagt ut her.

Påmeldingsfristen er 1.februar 2022. 

Andre kan delta på årsmøte som observatører, men har ikke stemmerett og trenger ikke melde seg på.


Nå er det tid til å oppsummere 2021, planlegge 2022 og velge ny styre i 4H Rogaland. 


INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 4H ROGALAND 2022 

4H Rogaland kaller med dette inn til årsmøte.

Tid: Søndag 20. februar 2022, kl.11:00

Sted: Digitalt på TEAMS 

Sakspapirer blir lagt ut på  info/nedlastingssenter så snart de er tilgjengelige. Alle påmeldte med stemmerett får også tilsendt samlet årsmøtepapirer per epost.

 

HVEM KAN DELTA PÅ ÅRSMØTE?

Årsmøtet er åpent for alle, men bare medlemmer, som er delegat for sin klubb, har stemmerett. 

HVEM FÅR TILSENDT INNKALLING?

4H-klubbene og 4H-garder i Rogaland (gjennom Inform), fylkesleddet til 4H sine medlemsorganisasjoner, valgkomiteen, kontrollkomiteen, ordfører, eventuelle gjester og fylkesstyret. 

Årsmøtet blir kunngjort på hjemmeside for arrangementsmedlemmer, støttemedlemmer, kløvermedlemmer og 4H-alumner.

SAKER 

Frist for å sende inn saker til årsmøtet var 20. november 2021. 

KOSTNADER 

Det er gratis å delta på årsmøtet.  

PÅMELDING 

Se øverst på siden


Program 

10.30 Fremmøte og registrering 

11.00 Åpning ved styreleder Mari Aksdal Hermansen

11.10 Navneopprop 

11.15 Årsmøtesaker til og med regnskap 

12.00 Generaldebatt 

13.00 Årsmøtesaker 

14.00 Avslutning 

 
Forslag til sakliste  

SAK 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

SAK 2. Valg av referent og tellekorps 

SAK 3. Valg av to (2) personer til å skrive under protokoll fra årsmøtet 

SAK 4. Godkjenning av forretningsorden 

SAK 5. Årsmelding for 2021 

SAK 6. Regnskap 2021 

Generaldebatt 

SAK 7. Vedtekter 

SAK 8. Årsplan 2022 og 2023 

SAK 9a. Styrehonorar 

SAK 9b. Budsjett 2022 

SAK 9c. Budsjett 2023 og 2024 

SAK 10. Uttalelser 

SAK 11. Arrangør av fylkesarrangement 

SAK 12. Innkomne saker 

SAK 13. Valg