-Vi vil jobbe for samhold og forståelse, by og land hand i hand sier nyvalgt styreleder Jan Helge Maurtvedt
Lillestrøm: Søndag 8.mars ble årsmøtet for 4H Akershus og Oslo gjennomført. Vi i fylkesstyret vil takke så masse for et superbra oppmøte med hele 53 tilstede. Vi hadde ikke kunne fått et så bra årsmøte uten våre medlemmer, og med deres innspill. Og vi rakk å gjennomføre årsmøte før hele verden stoppet opp for Korona forrige torsdag, det er vi i det nye fylkesstyret veldig glad for.

Vi vil takke Alexander Egner-Kaupang og Charlotte Valdem som var ansvarlige for årsmøtekurset der delegatene lærte mer om årsmøtet og ble bedre kjent. Det gjorde  at det ble et kjempebra årsmøte med flere gode innspill i generaldebatten. Tusen takk til varaordfører Erlend Estenstad som stilte som ordfører for Thor Christian Grosås når han ikke kunne stille. Han og hans kjære Ida fikk ei lita prinsesse et par dager senere så han var forhindret fra å stille i år.

Vi vil også takke fylkesstyret for en glimrende innsats i 2019 og bare si herlig jobba. En stor takk til Sigurd Vestrheim og Christine Lindgren som har gjort en fantastisk innsats som nestledere i fylkesstyret og til Ellen Askheim for en utrolig bra innsats i styret, og også en stor takk til Ingrid Skuterud som er vår nye organisasjonsrådgiver.

Selv om året og aktivitetsnivået nå blir veldig preget av Korona-situasjonen, må vi bare ønske masse lykke til det nye fylkesstyret. Vi håper å få til samhold og medlemsvekst, selv om det blir en tøff start sier Jan Helge. I det nye styret har vi:

Leder: Jan Helge Maurtvedt, Bøler 4H.

Nestleder (Arrangement): Ivar Skuterud, Holstad 4H

Styremedlem (Økonomi): Anders Elvhaug, Åreppen 4H

Styremedlem (PR og Info): Kristine Haugen, GVAA-SDH?

Styremedlem (Org.Opplæring): Malene Silkebækken, GVAA-SDH?

Styremedlem (Leir): Nicolai Egner-Kaupang, Liljen 4H

Styremedelm (Klubboppfølging og klubbstart): Isak Solberg, Åreppen 4H

Styremedlem (Landbruk og 4H-gård): Linda Fladby, Åreppen 4H

Observatør fra GVAA-SDH?: Christine Lindgren, GVAA-SDG?

1. vara: Marthe Jacobsen, Åreppen 4H

2. vara: Hans Petter Kirkeby, Selja 4H

3. vara: Per Otto Fossum, Ørnøye 4H