Hva er Den Beste Turen?

Den Beste Turen er en tur som klubben bestemmer. Medlemmene i klubben din bestemmer hva slags tur de har lyst til å dra på. 4H Akershus og Oslo har fått penger fra Gjensidiestifltensen, og de pengene skal gå til klubbene så de kan reise på akkurat den turen de har lyst til (videreføring av prosjektet til juni 2023). Det er 4H-erne og medlemmene i klubben som bestemmer hvilke hvor, når og hva dere skal reise på. På høyre side finner du både informasjon om Den Beste turen, og et søknadsskjema som må sendes inn til ao@4h.no. Selv om klubben din fikk midler i 2022, kan dere søke på nytt i 2023. 

Det er noen kriterier som må oppfylles:
- Turen skal være for alle 4H-erne i klubben og potensielt nye medlemmer
- Turen skal fremme folkehelse, friluftsliv og trivsel
- Medlemmene i klubben skal bestemme hvilke tur dere skal på og alle medlemmene kan komme med forslag til hva dere skal gjøre
- Turen må gjennomføres i Norge

Frister:
- Innen 31. mars 2023: Gi beskjed til 4H-kontoret at dere har lyst til å ha en tur
- 1.april-1. juni 2023: Planlegge og gjennomføre turen
- 1. juni 2023: Siste frist for å gjennomføre turen

Hvis dere allerede nå veit hva slags tur dere har lyst til å dra på, er det bare å melde det inn til ao@4h.no. Turen kan gjennomføres før 31. mars. 

4H-kontoret hjelper til med å bestille det som trengs hvis klubben vil ha hjelp til det (f.eks transport, inngang, utstyr, guide, etc).