16.november mottok 27 4H-ere plaketten sin! Festen ble holdt på Scandic Hotell Lillestrøm, og det var 81 gjester tilstede. Det ble holdt fine taler og servert god mat. 4H Akershus og Oslo gratulerer alle de flinke plakettmottakerne med sine 7 år i 4H, og vi gleder oss til å ha dere med videre som alumner!