Sentralstyret i 4H Norge har desverre besluttet å avlyse alle arrangementer og møter i organisasjonen ut mai, grunnet Covid-19. For 4H Akershus og Oslo vil dette påvirke Styrefryd og alle klubbaktiviteter i fylket. 

Fylkesstyret skal se på muligheten for å kunne flytte Styrefryd til høsten. Styret oppforder alle klubbstyrene til å se om noen av de planlagte klubbaktivitene kan flyttes til sensommeren eller høsten. Husk at aktivitetsbanken og de digitale prosjektene kan brukes for å holde noe av klubbaktivteten oppe. Mye kan gjøres online, dette har vi sett mange flotte eksempler på allerede!

4 mai er det 4H-dagen og i forbindelse med dette, håper vi at mange vil sove under åpen himmel hjemme i hagen eller på verandaen. Ta gjerne bilde og legg det ut i sosiale medier. Husk da å tagge 4H.

Om du har noen spørsmål, innspill eller ideer i tiden som kommer, er det bare å ta kontakt med fylkesstyret eller 4H-kontoret! 

Ta vare deg selv og dine næremeste.