Dette året har vi et prosjekt MER SKOGBRUK I 4H som er finansiert av Fylkesinntrukne rentemidler for skogbruket i Oslo og Viken. Prosjektet skal bidra til økt skogbruksfokus i fylket gjennom flere skogaktiviteter, støtte til aktivitet og kurs.

Dette skjer i løpet av året:

  • Motorsagkurs på ulike steder i fylket høsten 2021 - datoer kommer. 
  • Skogaktivitet på fylkesarrangement
  • Mulighet for å delta på Skogselskapets Skogpris
  • Oppmuntre klubbene til å ha flere skogaktiviteter på sine klubbmøter.

Til høyre under dokumenter finner du:

  • Informasjonsmateriell om MER SKOG I 4H
  • Søknadsskjema til Skogselskapets Skogpris
  • Søknadsskjema for MER SKOGBRUK I 4H (støtte til klubbaktivitet)