Forberedelsene til fylkesårsmøtet er i gang, og vi ønsker at innkomne saker sendes til oss innen 13. januar. 

Mer info om selve gjennomføringen av årsmøtet og påmelding kommer.