Innkalling og sakslise finner du i margen til høyre. Innkallingen er også sendt på mail til alle medlemmer i fylket. Saksdokumenter kommer på mail i februar. De blir også lagt ut her på nettsiden.

Vi håper at så mange som mulig kan komme, og at det blir et bra møte!

Vel møtt!