Lørdag 17. august blir det Volleybaturneringsdag i Kjose.

Invitasjon sendes ut til alle i uke 25.

Turneringen er for alle Vestfold sine medlemmer

Aspiranter og juniorer spiller sammen i turneringen og seniorene spiller sammen.

Vi gleder oss til en dag med masse volleyball.