1. februar 2024 går startskuddet for det nye 4H-løpet. Linda fra 4H Norge vil starte møte med å informere oss om det nye 4H-løpet.

Det nærme seg også 1. desember fristen. Vi går sammen gjennom alt som skal leveres i medlemsregisteret til 1. desember.

Program

Kl. 18.00 Velkommen

Kl. 18.10 Det nye 4H-løpet m/Linda

Kl. 19.00 Pause med bevertning

Kl. 19.30 1. desember frist

Kl. 20.30 Takk for nå og Vel hjem