Er du senior og 15 år eller eldre? Vil du lære mer om hvordan du bør lede en gruppe, lage aktiviteter for de andre i klubben, bli enda flinkere til å håndtere utfordringer og i tillegg lære mer om deg selv? Da bør du bli en Trivselsagent.

4H-prosjektet skal være både individuelt og et samarbeid med andre agenter i fylket. Derfor er ett av kravene at du deltar på fellessamlingene, noe du kommer til å få enormt utbytte av. Hvordan vi legger opp samlingene og antallet skal vi avtale og planlegge på den første samlingen i felleskap. Foruten kurs og spennende aktiviteter, skal samlingene brukes til å planlegge videre framdrift av prosjektet, dele idéer og ikke minst ha det gøy sammen. Vi skal også i sammen prøve å skape trivsel og skøy for andre 4H-ere på fylkesarrangement og hjemme i klubbene. Det er ikke for ingen ting at prosjektet heter   ”Trivselsagent”!

Målet er at du skal lære nye ting som du kan ta med tilbake til klubben din og andre i nærmiljøet ditt. Et av kravene i prosjektet er: Skape og spre trivsel og gjennomføre et trivselstiltak på minst 2 av fylket sine arrangement. Men er du en aktiv 4Her fra før vil ikke dette medføre så mye ekstra.

Har du lyst til å være Trivselsagent 2020 ta komtakt med Anita på 4H-kontoret på mail anita.nilsen@4h.no