Først og fremst ønsker vi å minne om nettsaken som ble publisert i oktober. Der finner dere:

 • En powerpoint med informasjon om hva som er nytt, og designskisser som viser hvordan deler av prosjektplattformen kommer til å se ut
 • Kort informasjon om plan for opplæring
 • Informasjon om bruk av gamle prosjekthefter i 2020

Nettsaken finner dere her: Digitale prosjekter - nå nærmer det seg.

Prosessen fremover blir delt i tre: En del lanseres i desember (oppdragsbanken), deretter bruker vi januar på testing og ferdigstilling, før neste del lanseres i februar (prosjektplattformen). Deretter følger opplæring i bruk av digitale prosjekter for både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.

Hva skjer i desember?

De nye 4H-prosjektene skal bestå av oppdrag, det vil si praktiske, engasjerende og interessevekkende aktiviteter man kan gjennomføre i løpet av et år. Et oppdrag kan for eksempel være å snekre en fuglekasse, lage en pepperkakeby, strikke en 4H-lue eller bli med på fjøsstell hos naboen. Du kan finne ulike oppdrag i det vi har kalt oppdragsbanken, som 4H-ere kan bruke for å planlegge prosjektåret sitt. Oppdragsbanken skal vokse seg større og større for hvert år som går, der både 4H Norge og andre interesserte kan sende inn forslag til nye oppdrag.

Etter en rekke tilbakemeldinger fra klubbrådgivere, skal vi lansere oppdragsbanken i løpet av desember. Da kan 4H-medlemmer begynne å se på hvilke oppdrag de ønsker å gjennomføre, og tenke over hvordan de ønsker å jobbe med prosjektet sitt i 2020.

Her er et bilde av hvordan deler av oppdragsbanken vil se ut:

Illustrasjonsfoto:digitale prosjektet oppdragsbanken

 

Hva skjer i januar?
1. Planlegging av prosjektet

Vi anbefaler at alle klubber har et møte i løpet av januar med tema «Oppdragsbanken og planlegging av prosjektet». Her kan dere se på oppdrag sammen, og oppfordre medlemmene til å tenke over hvordan de skal gjennomføre prosjektet sitt.

Når resten av digitale prosjekter lanseres i februar, vil medlemmene få spørsmål om følgende:

 • Navn på prosjektet
 • Prosjektbilde: Har du et bilde som kan illustrere hva prosjektet ditt skal handle om?
 • Hva slags type prosjekt er det? Velg mellom 8 kategorier (helse, natur, kultur, samfunn, dyr og gårdsliv, teknologi og mekking, entreprenørskap, 4H-arbeid).
 • Skal du jobbe alene, i gruppe, eller er det fellesprosjekt for hele klubben?
 • Når er fristen for innlevering av prosjektet?
 • Hva er målet ditt med prosjektet?
 • Hvilke oppdrag skal du gjennomføre i prosjektet?
 • Avtaler
 • Hva trenger du av utstyr, og hvor mye er det verdt?

Her er et bilde av hvordan deler av planleggingssiden vil se ut:

Illustrasjonsfoto: digitale prosjekter planleggingssiden

2. Testing og ferdigstilling av prosjektplattformen

Prosjektplattformen er der medlemmene skal dokumentere prosjektarbeidet sitt. Her blir det mulig å både laste opp bilder/videoer eller skrive om hva man har lært av de ulike oppdragene man har gjennomført. Hvert enkelt medlem og hver klubbrådgiver får sin egen bruker inne på prosjektplattformen, og man må logge seg inn med medlemsnummer og passord for å kunne jobbe med prosjektet.

I januar skal prosjektplattformen ferdigstilles og testes. For at vi skal kunne luke ut så mange småting som mulig før lansering, er vi nødt til å bruke god tid på dette. Det er utvalgte fremtidsambassadører og fremtidsklubber som skal teste prosjektplattformen.

Det er også en del klubbrådgiversamlinger over nyttår. Det er noen fylker som har spurt om de kan få besøk av 4H Norge for å snakke og vise frem digitale prosjekter, men for at lanseringen skal komme i mål, er prosjektleder nødt til å prioritere testing og ferdigstilling i januar. Vi skal likevel prøve å stille opp med flinke og engasjerte frivillige som har vært med på å utvikle prosjektene hos de fylkene som har etterspurt besøk.

 

Hva skjer i februar?

Prosjektplattformen lanseres i midten av februar. Da får alle medlemmer og klubbrådgivere tilgang til prosjektplattformen, og kan begynne å legge inn både oppdrag og plan for prosjektet i systemet (NB! Dette kan medlemmene allerede tenke over når oppdragsbanken lanseres i desember!).

Etter lanseringen vil det settes opp nettkurs/webinarer som er åpne for alle interesserte. Webinarene skal ta for seg en rekke ulike temaer som har med de digitale prosjektene å gjøre, og vil bli lagt ut på 4h.no slik at de er tilgjengelige for alle som trenger litt ekstra opplæring. Vi skal også lage et eget hefte for voksne i 4H, som tar for seg prosjektplattformen og vurdering av 4H-prosjekter steg for steg. Dette kommer i tillegg til gode informasjonssider på 4h.no, som forklarer hvordan prosjektarbeid fungerer fra og med 2020.

Ansatte vil få egen opplæring, men kan også delta på webinarene dersom de ønsker det.

Vi har også planer om å sette opp ekstra support en gang i uka for alle som trenger det i en periode etter lanseringen. Nærmere informasjon om dette kommer over nyttår.

Hva skjer med gamle prosjekthefter?

Som nevnt i nettsaken vi la ut i oktober, er 2020 et overlappsår. Det vil si at klubbene har mulighet til å bruke både gamle prosjekthefter og digitale prosjekter. Vi oppfordrer imidlertid alle klubber til å velge den nye, digitale løsningen – jo flere som bruker det nye systemet, desto bedre tilbakemelding kan vi få på hvordan det nye systemet fungerer. Da kan vi både korrigere og/eller forbedre prosjektplattformens funksjoner raskere.

Det skal heller ikke trykkes opp flere opplag av de gamle prosjektheftene.

Spørsmål og tilbakemeldinger

Har dere flere spørsmål, eller noen tilbakemeldinger? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektleder Monika Swigon på e-post: monika.swigon@4h.no.