Årets valgkomite er i gang med arbeidet, derfor sender de nå ut en anmodning til 4H-klubbene om nominasjoner på medlemmer til de ulike styrepostene i 4H Vestfold.

Valgkomiteen består av Rune Hovde Larsen, Ingrid Braaten og Ingeborg Knudsen. De har nå startet arbeidet med å finne gode kandidater til Fylkesstyret for 4H Vestfold som skal velges på årsmøte 20. mars 2024 og her trenger vi deres hjelp.

 

4H Vestfold er en del av region Sør Øst som består av 4H-fylkene, 4H Agder, 4H Akershus og Oslo, 4H Buskerud, 4H Telemark og 4H Østfold felles regionledelse.

 

4H Vestfold trenger motiverte og gode kandidater som ønsker å stille til valg for å gjøre en innsats for 4H i Vestfold. Spesielt ønsker de at klubbene kommer med kandidater til medlemmenes representant. De vet at det er mange engasjerte seniorer rundt i fylket.

 

Styremedlemmene kunne møte på styremøter og i tillegg utføre oppdrag og aktiviteter i mellom møtene.

 

Det er viktig med en god og bred erfaringsbakgrunn for de nye og sittende medlemmene i styret.

 

De håper at din klubb har kandidater som dere vil nominere.  

 

Vedlagt ligger et skjema med diverse spørsmål som de ber dere/kandidatene som ønsker å stille til valgfylle ut, så kan de ta nærmere kontakt med de aktuelle kandidatene. 

 

Skjema returneres på mail til 4hvestfold@4h.no innen 15. januar, så blir nominasjonene videre sendt til de i valgkomiteen.

Har du spørsmål eller innspill så ta kontakt på mail eller telefon med en i valgkomiteen.

 

Kontaktinformasjon:               Tlf                                Mail    

Rune Hovde Larsen               404 03 810                  runehovde.larsen@gmail.com

Ingrid Braaten                        477 59 482                  ingrid@nedrebettum.no

Ingeborg Knudsen                 902 27 765                  ingeborgbknutsen@gmail.com