Vi håper at du synes dette er spennende og vil delta!
Her kan du lese mer om hva konvolutt-leir er: 4h.no/leirikonvolutt

Vi ønsker deg en riktig god sommer!