Som en del av situsajonen vi er i om dagen ble årets årsmøte digitalt. Litt skummelt og nytt, men det ble bra.

Styreleder, ordstyrer og organisasjonsrådgiver var sammen på møterommet på 4H-kontoret, men alle andre var med hjemme fra foran pcn, nettbrettet ol. Totalt var det 31 stemmeberettigede og 14 observatører med. Et litt stillere årsmøte enn vi er vant til, men sakslista ble fulgt, vedtakene tatt og valgene gjort og selvfølgelig avsluttet vi med 4H-løftet i kor.

Stor takk til Sonja Siebenlist Smidsrød, Håvard Kjellsen Bjerke, Karoline Marie Schrøder og Adrian Abrahamsen for den fantastiske jobben dere har gjort under deres tid i fylkesstyret, og velkommen inn i fylkesstyret til Helene, Rolf Espen, Madelen og Ingrid.

Fylkesstyret består nå av:

Leder Mariann Hegg

Styremedlem: Vegard Thun-Pedersen

Styemedlem: Kim Remi Opsahl Nilsen

Styremedlem: Helene Kjær

Sryremedlem: Rolf Espen Dahl

Varamedlem: Madelen Bergstrøm

Varamedlem: Ingrid Braaten

Varamedlem: Anders Stedding Kristiansen

VIGGAs representant: Mathilde Dahl Aske