Hei Hei!

Velkommen på Regionsamling i Region Midt.
 

Samlingen starter på torsdag til lunsj for ansatte og fredag til middag for tillitsvalgte. Programmet forøvrig er ikke lagt, men vi behøver å vite hvor mange som kommer mtp reservering av nok rom.

Fylkene betaler, så husk å oppgi ditt fylke som "annen betaler".

Mer informasjon kommer.