Merk at bakekurset går hele dagen på lørdag, resten av kursene byttes på, før og etter lunsj.