Her finn du presentasjonar som har blitt vist på Klubboppfølgingsmøter  på TEAMS: 

20. januar 2022 (PDF, 638KB)

23. mai 2022 (PDF, 707KB)

12. september 2022 (PDF, 1MB)

 • Tema 
  • Haustfest 
  • SASen 
  • Lodd 
  • Trivselsagent 
  • Har klubben din ein mogleg styrevervsinstruktør?

9. november 2022 (PPTX, 15MB)