• Linda fra 4H Norge vil starte møte med å informere oss om det nye 4H-løpet som åpnes for alle aktive 4H-ere 1. februar 2024.
  • Rapporteringsfristen 1. desember nærmer seg. Årsmelding, regnskap for 2023 og årsplan for 2024 skal legges inn via min klubb eller medlemsregister. Nytt styre skal også registreres. Vi har med oss Anita som er organisasjonsrådgiver i 4H Vestfold som går gjennom hva som skal gjøres og hvordan. Det er rom for å få hjelp og stille spørsmål.

 

Program

Kl. 18.00 Velkommen

Kl. 18.10 Det nye 4H-løpet m/Linda

Kl. 19.00 Pause med enkel bevertning

Kl. 19.30 1. desember frist

Kl. 20.30 Takk for nå og Vel hjem

 

 

 

Det nye 4H-løpet

Årsrapportering