4H Telemark og 4H Vestfold reiser tradisjon tro sammen til Nordisk leir i år også :-)

Vi oppfordere alle til å melde seg på fellesreisen. 

Prisen er satt til max 1850 kr, men vi jobber med å få ned prisen, samt at om mange blir med på leir og på fellestransporten så vil prisen også gå ned. 

Mer informasjon til de påmeldte kommer etter hvert.