Tradisjon tro reiser Vestfold og Telemark sammen til Landsleir.

Vi oppfordrer alle leirdeltagerne til å bli med på fellesreisen.