På audiensen med Kronprinsen ønsket styrelederen både å formidle hvordan koronapandemien har påvirket organisasjonen og vårt arbeid, og reflektere over dagsaktuelle temaer som verdighet og inkludering.

Viktige tema

- Vi er inne i en krevende tid, både med tanke på korona, men også med tanke på inkludering, likeverd og respekt, som er helt i tråd med våre kjerneverdier. 4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med respekt for natur og mennesker. Vi ønsket å dele våre tanker og reflektere høyt med Kronprinsen rundt disse viktige temaene, sier Siri Myhre.

Hun påpeker at det var et ambisiøst mål for audiensen, men hun opplever at Kronprinsen kjenner 4H godt og at han anerkjenner det viktige arbeidet vi gjør, derfor ville hun gjøre audiensen til noe mer enn en ren presentasjon av 4H. Som organisasjon opplever vi at både Kronprinsen og andre som ikke kjenner 4H så godt, blir positivt overrasket i møte med 4H-ere, som framstår som trygge, stolte og med en tydelig omtanke for hverandre.

- I 4H er det plass til alle. Uansett alder, interesser og hvor du kommer fra. Det er rom for alle og at vi respekterer hverandre. Dette gjør noe med medlemmenes egenverd. Kronprinsen har forstått at inkludering og likeverd ligger i 4H sitt DNA, og han påpekte hvor flinke vi er til å jobbe med det å være sammen om ulikhet, sier Siri Myhre engasjert, og ser på mulighetene for å invitere ham konkret inn i vårt arbeid.

Viktig mobilisering under korona

I tillegg til styreleder Siri Myhre, deltok sentralstyremedlem Martin Holmen og generalsekretær Randi Versto Kaasa på den digitale audiensen. Selv om dette var tredje møtepunktet med Kronprinsen på tre år, var de alle litt spente på denne annerledes-audiensen.

- Vi opplevde også at Kronprinsen anerkjente den gode jobben vi har gjort under koronapandemien. Vi mobiliserte raskt og laget aktiviteter for barn og unge på en annerledes måte. Dette var viktig i en utfordrende tid med stengte skoler og sosial distansering. Det at vi har gjort ting alene, men likevel sammen, har vært av stor betydning, sier styrelederen entusiastisk.

Invitere Kronprinsen inn

Selv en digital audiens kan gi stor motivasjon og inspirasjon når kjemien stemmer.
- Vi er en demokratisk organisasjon, og i 4H er det medlemmene som bestemmer. Det er ekstra hyggelig for oss, når vi i møte med Kronprinsen, får anerkjennelse for medlemsdemokratiet og det arbeidet vi gjør med å forankre ting nedenfra og opp i organisasjonen. Det å få råd og innspill til hvordan vi kan jobbe enda bedre og annerledes med forankring og det å gi plass til alle, er inspirerende. Kronprinsen er vår høye beskytter, og han kjenner 4H med tiden veldig godt. Vi ønsker å invitere ham til å delta konkret, både i vårt strategiske arbeid, men også mer konkret mot klubber og fylker. Han har lang og allsidig erfaring med å jobbe med barn og unge om verdighet, og det kan 4H dra stor nytte av, avslutter en forventningsfull Siri Myhre – og går ut i sommersolen.